Đồ thờ Thắng Thảo

- Nhận tư vấn, thiết kế, lắp đặt không gian thờ:
    + Tủ thờ,án gian, hoành phi, câu đối, tượng phật, ...
    + Sơn son thếp vàng, bạc
- Tô lý các sản phẩm đồ thờ bằng gỗ:


Kính mời quý khách có nhu cầu liên hệ: Anh Nguyễn Viết Thắng
Cơ sở sản xuất đồ thờ Thắng Thảo
Địa chỉ: Xóm Đình, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0902 238 220
Email: thangdtsd@gmail.com